سیف بنا فولاد
ساختمان مرکزی مؤسسه اعتباری نور
19/05/2016
سیف بنا فولاد
معابر منطقه دوم دریایی ولایت- جاسک
19/05/2016
سیف بنا فولاد

204 واحد مسکونی منطقه دوم دریایی ولایت- جاسک


یکی از فعالیت های تیم سیف بنا فولاد در این منطقه، اجرای 204 واحد مسکونی با اسکلت بتنی در 17 بلوک 12 واحدی جهت استفاده ی پرسنل سازمانی منطقه دوم دریایی ولایت می باشد.


مشخصات پروژه

کارفرما :معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مشاور:دریا بندر
شروع اجرای پروژه :91/10/06