Online casino Philippines using gcash کارخانه صنایع شیمیایی تولید سموم کشاورزی - سیف بنا فولاد
سیف بنا فولاد
ساختمان دیوان عدالت اداری
19/05/2016
سیف بنا فولاد
مجموعه مسکونی پیروزی
19/05/2016
سیف بنا فولاد

کارخانه صنایع شیمیایی تولید سموم کشاورزی


این پروژه شامل تولید و نصب یک باب سوله با دهانه 21 متر و طول 80 متر است که در شهر ساری واقع شده است و سیف بنا فولاد ساخت و نصب آن را با سرعت بالا انجام داد.


مشخصات پروژه

کارفرما: بخش خصوصی
شروع اجرای پروژه :تیر ماه 90