سیف بنا فولاد
204 واحد مسکونی منطقه دوم دریایی ولایت- جاسک
19/05/2016
برج باغ رویا
19/05/2016
سیف بنا فولاد

معابر منطقه دوم دریایی ولایت- جاسک


از جمله فعالیت های تیم سیف بنا فولاد در این منطقه، اجرای 24 کیلومتر از راه های اصلی شبکه ی معابر منطقه می باشد.


مشخصات پروژه

کارفرما :معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مشاور:دریا بندر
شروع اجرای پروژه :91/06/15