سیف بنا فولاد
کارخانه صنایع شیمیایی تولید سموم کشاورزی
19/05/2016
ساختمان بانک پاسارگاد رشت
19/05/2016
سیف بنا فولاد

مجموعه مسکونی پیروزی


این ساختمان مسکونی در خیابان پیروزی واقع شده است و دارای 6 طبقه و 2،500 مترمربع مساحت زیربنا می باشد که سازه فلزی آن با اتصالات جوشی تولید و نصب شد.


مشخصات پروژه

کارفرما: بخش خصوصی
شروع اجرای پروژه :پاییز 89