Online casino Philippines using gcash کنترل و تضمین کیفیت كاليبراسيون انواع تجهيزات و ماشين آلات مرتبط با توليد می باشد

QC & QA

کنترل و تضمین کیفیت

بخش کنترل و تضمین کیفیت با به كارگيري نیروی انسانی متخصص و با تجربه و نیز برخورداری از ابزارآلات پيشرفته ی آزمايشگاهي، به بررسی و نظارت قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید بر کیفیت اجرای پروژه اعم از مواد، ابزار، تجهیزات و ماشین-آلات و روش های اجرا و بهبود مستمر آن ها از طریق تعیین شاخص ها و استانداردها می پردازد تا در نهایت محصول استاندارد از کارخانه خارج و در محل نصب گردد. كاليبراسيون انواع تجهيزات و ماشين آلات مرتبط با توليد، تست و آزمون نفرات (به ویژه جوشكاران) و كنترل فرآيند نظافت صنعتي و رنگ آميزي نيز در بخش کنترل و تضمین کیفیت صورت می گیرد .

• انواع بازرسی ها

- بازرسی چشمی جوش
- بازرسی توسط مایعات نفوذ کننده (PT)
- بازرسی توسط ذرات مغناطیسی (MT)
- بازرسی توسط امواج ماوراء صوت (UT)

• انواع آزمایشات

- آزمایش کشش (بررسی رفتار تنش-کرنش فولاد)
- آزمایش خیز تیر
- آزمایش ضربه
- آزمایش خستگی (بررسی حد تحمل فولاد تحت اثر تنش خمشی)
- آزمایش کمانش (بررسی ناپایداری سازه تحت بار فشاری)
- آزمایش خمش (نامتقارن و مرکز برش)
- آزمایش پیچش (الاستیک و پلاستیک)
- آزمایش کرنش

ما در سیف بنا فولاد کیفیت سازه هایمان را تا 100 سال تضمین می کنیم.