Online casino Philippines using gcash سوابق ما در یک نگاه - سیف بنا فولاد

Our Experience At a Glance

سوابق ما در یک نگاه

  • تولید و نصب بیش از 20،000 تن سازه فلزی
  • اجرای ده ها باب سوله صنعتی
  • ساخت انواع مخازن آب، سوخت و ...
  • اجرای ده ها کیلومتر راه
  • مهندسی و اجرای ده ها پروژه ی انبوه سازی در کشور
  • اجرای بیش از 2،000 واحد مسکونی، اداری و تجاری
  • مدیریت و اجرای انواع پروژه های کارخانجات صنعتی