Online casino Philippines using gcash دستیار طراحی - سیف بنا فولاد

Design Assistant

دستیار طراحی

مهندسین سیف بنا فولاد دائماً در حال بررسی و بازنگری طراحی های سازه فلزی هستند تا با ارائه ی پیشنهادهای مناسب، هزینه های ساخت و حمل سازه را تا حد امکان کاهش دهند. این راهنمایی های آن ها هم برای مشاوران در فاز طراحی و هم برای پیمانکاران در فاز اجرا جهت بهینه سازی و اقتصادی نمودن طرح ها بسیار مفید است. در صورتی که در حوزه ی طراحی و بهینه سازی طرح سازه فلزی سؤالی دارید، می توانید قسمت سؤالات متداول ما را ملاحظه کنید یا در کتابخانه فنی ما جستجو کنید و چنان چه پاسخ خود را نیافتید یا نیاز به جزئیات بیشتری داشتید، می توانید سؤال خود را در اینجا مطرح کرده و در صورت لزوم، مدارک مربوطه را آپلود نمایید. کارشناسان ما ظرف مدت 7 روز کاری پاسخ اختصاصی شما را خواهند داد. پیشنهادات طراحی که در این قسمت توسط کارشناسان ما ارائه می شود، جهت کمک به شما در بهینه سازی طرح سازه فلزی شما می باشد. در صورت تمایل شما به طراحی یا بازنگری کامل طرح سازه فلزی توسط کارشناسان ما، طراحی دقیق به همراه جزئیات، پس از مذاکره و بررسی شرایط پروژه انجام خواهد شد.
جهت ارسال سوال در حوزه طراحی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

ثبت نام | ورود