سیف بنا فولاد
۳۰۰ واحدی مسکن مهرکاشمر
20/05/2016
گابیون بندی و لایروبی مسیل دره پل زایگان
20/05/2016
سیف بنا فولاد

۱۳۰ واحدی مسکن مهر اسلامشهر


در این پروژه که با هدف ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه در شهرستان اسلامشهر اجرا شد، تیم سیف بنا فولاد، اجرای 130 واحد با مساحت زیربنای 11،000مترمربع را بر عهده داشت. در این پروژه، کل سازه توسط تیم سیف بنا فولاد بازطراحی شد و با توجه به قابلیت تکرارپذیری اجزا ، شاپ مناسب جهت سری سازی تهیه شد که در مجموع سرعت اجرای پروژه را بسیار بالا برد. همچنین در این بازطراحی، وزن سازه به میزان قابل توجهی کاهش یافت.


مشخصات پروژه

کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
مشاور:مهندسین مشاور آطن
شروع اجرای پروژه :89/06/06