Online casino Philippines using gcash مجتمع مسکونی 160 واحدی شهید شاه آبادی - سیف بنا فولاد
مجتمع مسکونی کوثر الهیه
20/05/2016
مجتمع تجاری-اداری و پارکینگ طبقاتی ستارخان
18/06/2016

مجتمع مسکونی 160 واحدی شهید شاه آبادی

این پروژه با هدف ساخت مسکن ارزان قیمت با استفاده از تسهیلات بانک مسکن به منظور خانه دار شدن طلاب حوزه علمیه قم با ظرفیت ۱۰ هزار واحد مسکونی تعریف شد که تیم سیف بنا فولاد، اجرای ۱۶۰ واحد را بر عهده داشت. سرعت تیم در اجرای این پروژه بسیار بالا و هماهنگ با برنامه زمان بندی پیش بینی شده بود. این پروژه به لحاظ مالی دارای محدودیت های متعددی بود که از آن جمله وابستگی منابع مالی پروژه به بانک مسکن و لزوم هماهنگی اجرا با برنامه زمان بندی پیش بینی شده به منظور تخصیص منابع بانکی بود.همچنین در زمان اجرای این پروژه، تورم بسیار بالا بود که برنامه ریزی های مالی پروژه را دچار اخلال می کرد. سرمای شدید و بی سابقه در زمستان و بحران نیروی کارگر به دنبال سیاست دولت مبنی بر اخراج نیروهای افغانی از کشور در آن زمان از دیگر مشکلاتی بودند که با مدیریت صحیح تیم سیف بنا فولاد با موفقیت پشت سر گذاشته شدند.