Online casino Philippines using gcash مجتمع تجاری اداری شهید انصاری - سیف بنا فولاد
مجتمع تجاری اداری دیبا
19/05/2016
سیف بنا فولاد

مجتمع تجاری اداری شهید انصاری


این مجتمع در قزوین قرار دارد که سیف بنا فولاد تولید سازه فلزی بلوک S8 آن را بر عهده دارد. این ساختمان دارای 5 طبقه و مساحت زیربنای 1،500 مترمربع بوده و اتصالات سازه از نوع پیچ و مهره می باشد. در این پروژه سیف بنا فولاد مدیریت هزینه نموده و بهای تمام شده ی تولید سازه را به حداقل ممکن رسانده است.


مشخصات پروژه

کارفرما :اثر سازان ماندگار
تناژ سازه: 450تن
شروع اجرای پروژه :94/11/03