ساختمان بانک پاسارگاد رشت
19/05/2016
سیف بنا فولاد
204 واحد مسکونی منطقه دوم دریایی ولایت- جاسک
19/05/2016
سیف بنا فولاد

ساختمان مرکزی مؤسسه اعتباری نور


این ساختمان که در خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان واقع شده، دارای 34،000 مترمربع مساحت زیربنا و 20 طبقه می باشد و جهت تمرکز بخش اداری مؤسسه اعتباری نور اجرا شد.


مشخصات پروژه

کارفرما :موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (مؤسسه اعتباری نور)
مشاور:تدبیر ساحل پارس
شروع اجرای پروژه :91/12/23